Rüyada gemi görmek ne demektir

Rüyada gemi görmenin anlamı

Rüyada gemi görmek ne demektirRüyada gemi görmek, bazen ümide, bazen de korkuya işaretle tabir olunur.

Rüyasında kendisini bir gemi içinde oturduğu­nu görmek, rüyayı gören kimsenin keder ve sıkıntıya ’ düşeceğine işarettir şeklinde tabir edilir.

Rüyada gemi görmek, bazen üzüntü ve kedere, sıkıntılara, bazen hastalık, ölüm ile bazense darlık içinde ve kıtlık, yokluk içinde bulunanların kurtulu­şuna işaret ile tabir edilir.

Rüyasında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer, doğru yola girer, hata ve kusurları affe­dilir, ferah ve servete erer, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında geminin karaya oturduğunu gör­mek, rüyayı gören kimsenin keder ve sıkıntıya düşe­ceğine işaretle tabir edilir.

Rüyasında geminin battığını görüp eşyasını kurtardığını gören kimsenin malının telef olup zarar edeceğine işaret ile tabir olunur.

Rüyasında bir gemiye binmiş, üzerinde gittiği­ni ve deniz yolculuğunda olduğunu gören kimse, ra­hata erecek veya yolculuğa çıkacağı ve sevince erece­ğine işaret, şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir geminin yandığını gören kimse, büyük bir üzüntü ve kedere düşer, şeklinde tabir edilir.

Rüyasında bir kimse geminin parçalandığını görse, bu rüya, rüyayı gören kimsenin, annesinin ve­fat edeceğine (yani öleceğine) işaretle yorumlanır.

Rüyasında bekâr olan bir kimse, bir gemi satın aldığını görse, bu rüya, rüyayı gören kimsenin evle­neceğine işarettir, diye tabir edilir.

Rüyada gemi görmek, tasa, hastalık ve mali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

Rüyada gemi içinde bir şey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekârsa evlenmeye işarettir.

İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder. Bozulacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.