Rüyada denizde yüzmek

Rüyada denizde yüzmekRüyada denizde yüzmek ne demek

Rüyada denizde yüzdüğünü görmenin anlamı

 Rüyada denizde yüzdüğünü görmenin bir çok anlamı vardır. Rüyada denizde yüzmek, rüyayı gören kişinin haline, girdiği denizin şekil, renk ve durumuna, rüyayı gören kişinin yaşam biçimine göre farklı şekillerde yorumlanır.

Aşağıda rüyada denizde yüzdüğün görmenin çeşitli anlamları verilmiştir.

Rüyada denizde yüzmek

Böyle rüya gören bir kimse şayet İlim talep eden biri ise, arzu ve emeline kavuşmaya delâlet eder. Bu rüya kadın ve erkek için aynı manaya gelir. Denizde yüzmek, ehli için ilimde arza uttuğu sonuca ulaşmaya, manen ilerlemek isteyen biri ise bunu başarmaya, memuriyete, Yüzmek bazen hapse girmeye, Yüzerek kıyıya çıkmak bir isteginden vazgeçmeye yahut sıkıntıdan kurtulmaya, Nehir yahut denizde yüzmek din ve itikat güzelliğine yahut tevekkülle tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya delalet eder. Rüyasında yüzdüğünü gören kişi çok başarı kazanacağı iş yolculuğuna çıkacaktır.

■ Rüyada  denizde yüzdüğünü görmek

Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, dinde salaha ve güzelliğe, sağlam itikada ve imanda kuvvete delâlet eder.

Rüyada denizde yüzmek

Rüyada denize girdiğini hatta denizin içinde görünmediğini görmek, rüya sahibinin helakine delâlet eder.

Evinize derin bir denizde yüzmek

Rüyada denizin tâ derinliklerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görmek, büyük ve çetin bir işi başarmaya ve büyük memuriyete delâlet eder.

■ Rüyada temiz ve berrak bir denizde yüzmek

Temiz ve berrak bir suda yüzdüğünüzü ve ansızın boğulduğunuzu görmek; insanlar arasında oldukça saygın biri olacağınıza işarettir

■Rüyada denizde yüzdüğünüzü görmek

Denizde yüzdüğünüzü ve dışarıya çıkamadığınızı görmek; uzun süreli bir sıkıntı yaşayacağınıza

■ Rüyada bulanık ve kirli bir denizde yüzdüğünü görmek

Kirli suda yüzdüğünü gören kimse kötü yollardan para kazanacak anlamındadır.

■ Rüyada mavi ve berrak bir denizde yüzmek

Masmavi, berrak bir denizde yüzmek huzur, başarı, rahat olarak yorumlanır.

■ Rüyada denizde boğulmak

Kendisini suyun örttüğünü ve orada olduğunu yahut suda boğulduğunu gören kimse şehit olarak ölür. Bazı tabirciler de hata ve kusuru çok olduğu halde vefat eder dediler.