Vakti Seher İlahisi

Vakti Seher İlahisi- Mustafa Demirci

Vakti Seher İlahisi Sözleri

Cuşa gelir dağ ile taş
Feryat eder vakti seher
Her nesneyi kaplar telaş
Feryat eder vakti seher

Allah hay ,Allah hay
Allah hay ,Allah hay

Ol demde gül handan olur
Bülbül görüp nalan olur
Her ehl-i dil şadan olur
Feryat eder vakt-i seher

Allah hay ,Allah hay
Allah hay ,Allah hay

Ol demde ins ile melek
Raksa gelir çarkı felek
Kul hu deyu suda semek
Feryat eder vakt-i seher

Allah hay ,Allah hay
Allah hay ,Allah hay

Hulusi aşıksan eğer
Dur yatma gel vakti- seher
Bak gör ki alem sert eser
Feryat eder vakt-i seher

Allah hay ,Allah hay
Allah hay ,Allah hay