Beden dili nedir, Beden dili nasıl  bir dildir, Beden dilinin etkileri nasıldır, Beden diline örnekler nelerdir.

Aslında tanımını bilmemekte çoğu zaman kullandığımız bir dildir beden dili.

Sürekli olarak el ve parmaklarla oynamak, parmaklan sürekli olarak masanın üzerine vurmak Bir kişi konuşurken başka şeylerle uğraşmak Konuşurken gözleri kaçırmak Kişilerle uzak mesafede durmak, temas kurmaktan kaçınmak. Tüm bunlar insanların konuşmadan aslında beden dilleri ile verdikleri mesajlardır. İnsanlar başkaları ile  karşılaştıklarında sözlü iletişimden önce beden diliyle sözsüz iletişime geçerler. Çoğu zaman kişinin ağzından sözcükler çıkmadan önce, beden dili yoluyla verdiği mesaj, yani fiziksel görünümü daha önemlidir. Bu nedenle beden dilinin iletişimde önemli bir rolü vardır. Günlük yaşamımızda farkında olmadan beden dilimizi yoğun olarak kullanırız. Çoğu zaman beden dilimizi kontrol edemeyiz. Çünkü bedenimiz olaylara ve durumlara karşı daha çok kendiliğinden tepkiler verir. Gerçek duygu ve düşüncelerimizi konuşmalarımıza yansıtmamayı başarırız ama beden dilimiz duygu ve düşüncelerimizi ele verir. Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında sözcüklerden çok beden dili esastır. İyi bir konuşmacı konuyu dinleyicilere aktarırken aynı zamanda beden dilini de etkili biçimde kullanır. Beden dili yani sözsüz iletişim, sözlü iletişimi desteklemekte ve pekiştirmektedir. Böyle bir iletişim her zaman insanlar üzerinde etli bırakmıştır

Çocuğun Öz Saygı Gelişimi için Anne ve Baba Neler Yapmalı

  • Anne- baba olarak hatalara karşı sınırları belirlenmiş şekilde hoşgörülü davranabilirsiniz.
  • Çocuğunuzun sözünü kesmeden , gözlerinin içine bakarak onu dinleyebilirsiniz
  • çocuğunuz ne onun önünde nede o yokken başka çocuklarla karşılaştırmamalısınız
  • Çocuğunuzun öz saygısını gelirtirmek için çocuğun iyi ve olumlu taraflarını söyleyebilirsiniz
  • Çocuğunuzun başarısızlıklarına değil, başarılı oldukları alanlara odaklanabilirsiniz
  • Başarısız bir sonuç aldığında ceza vermeyiniz, Başarması için destekleyebilirsiniz.
  • Çocuğun duygu ve düşünceleri ile alay edilmemelidir
  • Çocuğun yüzüne karşı kötü söz söylenmemeli ve eleştirilmemelidir

Olumlu olan beden dili örnekleri, Olumlu beden dili özellikleri nelerdir

İletişimde beden dilinin önemi büyüktür. İnsanlarla sözlü iletişime geçmeden önce beden dilimiz konuşmaya başlar. Her zaman ilk izlenim ve etki devamındaki etkileşim için de önemlidir. Bu nedenle iletişimde olumlu beden dilini kullanmamız gerekir.

İletişimde olumlu olan beden dili özellikleri şöyledir:

Kişinin kendine gösterdiği özen kendisine ve karşısındakine verdiği değerin ifadesidir. Fazla gösterişe kaçmadan, toplumsal rol ve statülere uygun giyinilmelidir.

İnsanların birbirlerinin yüzüne bakması ve göz ilişkisi kurması iletişimi olumlu yönde etkiler.

Canlı ve tebessüm eden bir yüz ifadesi iletişimi kolaylaştırır. Donuk ve ifadesiz bir yüz insanları olumsuz etkiler.

Biri konuşurken başın hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilmesi, kişiye dinlendiğini ve anlaşıldığım hissettirir.

Çok aşırıya kaçmadan, yerli yerinde kullanılan el, kol ve baş hareketleri yani jestler iletişimi olumlu etkiler. Jestler, konuşmaya güç katmakta ve konuşmanın akıcılığı ile inandırıcılığını sağlamaktadır.

Birisi ile konuşurken ve sizinle konuşulurken öne eğilmek ilginin göstergesidir. Ayakta iken dik durmak, otururken sandalye ve koltuğu tam olarak doldurmak ve arkaya yaslanmak, beden dilini etkili kullanmak açısından gereklidir. İletişimde önemli olan unsurlardan biri de konuşan insanların birbirlerine dönük olmasıdır. İnsanlara daima onlan rahatsız etmeyecek, mümkün olan en yakın mesafede durmak gereklidir. İnsanları tedirgin etmeden mümkün olan her durumda bedensel temas kullanılmalıdır.

 

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

Ergenlik dönemi yaş ve gelişim özelliklerine göre 3 dönemde incelenir.

1- Erken Ergenlik: Bedensel gelişmenin yoğun olduğu ve büluğ çağı olarak da adlandırılan 12-15 yaş dönemidir. Ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler ergeni etkiler ve onun davranışlarını belirler. Ergen ailesi ile ters düşer, ilgisini aile dışı yeni kişilere yöneltir. Otoriteye (aile büyükleri, öğretmen,okul idaresi…)karşı çıkma, yalnızlık isteği, çekingenlik, çalışmaya isteksizlik, kendi vücuduna ilgi,cinsiyetle fazlaca uğraşı sık görülen sorunlardır.

 Tam ergenlik ; Bedensel değişikliklerin son şeklini almasına paralele olarak ergenlerin, dış görüntülerine alışmaya, kişiliklerini biçimlendirmeye çalıştıkları bir dönemdir. Tam ergenlik 15-18 yaşları arasındadır. Bu evreye yoğun fırtına ve gerilimler yaşanır.

      Genç bağımsızlığını kazanmaya uğraşırken duygusal olarak anne ve babasından uzaklaşır, onun için arkadaşlıkları önemlidir. Grup içinde kendini daha rahat hisseden genç, arkadaşlarından destek arar. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinin çok iyi düzenlenmesi ve arada bir kendi kendine gözden  geçirilmesi gereken bir dönemdir. Gençlerin çeteler kurmaya, kötü arkadaş grupları nedeniyle   zararlı alışkanlıklar edinmeye eğilim gösterebildikleri bu dönemin önemli bir sorunu da cinsel kimliğin benimsenmesi ve cinsel konularda kendini yetersiz hissetmesidir.

    Geç Ergenlik; 18-21 yaş arasındaki bu dönem ergenlerin toplumsallaştıkları ve tolum tarafından da genç bir ergin olarak görüldüğü dönemdir. Düşünme yeteneğinin artış, soyut kavramların daha iyi anlaşılması, ilgi alanlarının genişlemesiyle gençler bu dönemde meslek seçimine yönelirler. Bir şeyler yapma ve başarma eğilimi güçlenir. Toplumsal olaylara ilgi duyar. Politika ve ülke yönetimi hakkında bilgi ve görüşler edinirler. Geç ergenlikte aile düzeni tekrar yoluna girer. Sosyal sorunlar azalır. Karşı cinsle ilişkiler kurma isteği baskındır. İlişkilerde bedensel özellikler yerine kişilikler önem kazanmıştır

 

Renklerin Psikolojik Etkisi

Renklerin İnsan Psikolojisine Etkisi

Renklerin Psikolojik EtkisiKırmızı:Bu renk kendinizi daha enerjik ve harekete hazır hissetmenizi sağlar. Heyecanı ve hareketi sevenler bu rengi seçerler. Bu rengin etkisinde yaş faktörü önemlidir.

Turuncu:Bu renk de kırmızı kadar olmasa da enerji ve heyecan veren bir renktir. Turuncu rengi seviyorsanız cesur ve maceracı bir kişiliğe  sahipsiniz demektir. Bu rengin insanları gülmeyi ve güldürmeyi severler. Turuncu diyalog ve mizah yeteneğini artırır.

Sarı:Entellektüel kişiliğe sahip insanların rengidir. Yönetmeye ve hükmetmeye olan ilgiyi gösterir.

Bu renk zihni açar ve dikkati artırır. Güneşin rengi olduğu için insanlara pozitif duygular aşılar.

Yeşil:Bu renk dinlendirici, yatıştırıcı ve dengeleyici bir atmosfer yaratır. Denge ve uyum sembolüdür. Giysilerinizde yeşili kullanmanız örf ve adetlere bağlılığınızı gösterir. Bu rengi sevenler aynı zamanda doğayı ve huzuru da severler. Yeşile ilgisi olanların kalbi duygu düzeyleri yüksek olur.

Turkuaz:Dikkatlerin size yönelmesini sağlar. Genellikle insanlara açık bir iç dünyanız vardır. Bu renkten hoşlananların duygu ve düşüncelerinin saf  ve açık olduğu görülür. Giysilerinizde  turkuazı kullanırsanız genç ve dinamik kalırsınız.

Lacivert:Düzenin ve ruhsallığın ifadesidir. Bu rengin insanları huzur, barış ve sadelikten hoşlanırlar.

Giysilerinizde laciverde ağırlık verirseniz, sadık ve dürüst, araştırıcı ve başarılı birisiniz demektir.

Mor:Kendine  güven ve özgürlük duygularını harekete geçirir. Yaratıcı ve ruhsal özellikler taşıdığından  ilâhidir ve sanatın rengidir.

Siyah:Tabiatta olmayan bir renktir. Ölüm ve kederi  sembolize eder. Bu renk ışığı reddeder. Bu rengin insanları ruhlarındaki ışığı söndürmeye çalışırlar  ve ışık enerjisini vücutlarına sokmazlar. Siyah renk canlılığın ve diğer renklerin reddini ifade eder. Kişiliğin karanlık yönlerini ifade eder. İnsanlar bu rengi saklanmak ve birtakım şeyleri saklamak için giyinirler.

Beyaz:Temizliğin sağlığın ve masumiyetin ifadesidir. Tarafsızlığın rengidir.

Kahverengi: Bu renk toprak ve bağlılıkla ilgili nitelikleri taşır. Kahverengi, kırmızı ve siyah renklerden elde edildiği için her iki rengin özelliklerini de taşır.

Giysilerde kahverengi kullanmak bir yere bağlı olma ve gelecek için sağlanan ilişkiler kurma  isteğini gösterir. İnsanlar bu rengin pozitif etkisi ile gerçekçi bir kişilik geliştirebilirler. Negatif etkisi ise  değişken ve güvensiz  bir yapı gösterir. Kahverengi insanlarda  düzen duygusunu ve serbest duyguları harekete geçirir. rengin pozitif etkisi ile gerçekçi bir kişilik geliştirebilirler. Negatif etkisi ise  değişken ve güvensiz  bir yapı gösterir. Kahverengi insanlarda  düzen duygusunu ve serbest duyguları harekete geçirir.

Kaynak: Yaşam enerjisi. Prof.Dr.Ahmet Maranki