İbn-i Rüşd'ün Hayatı ve Eserleri

İbn-i Rüşd 12. yüzyılda yetişmiş en önemli Arap filozoflarından biridir. Aynı zamanda iyi bir  hekim, felsefeci, fıkıhcı, tıpçı ve matematikçidir.  Babası Kurtuba kadısı olarak tanınırdı ve İbn-i Rüşd de 1126 yılında Kurtuba’da dünyaya gelmiştir.

Hekim, felsefeci, fıkıhcı, tıpçı ve matematikçi olan İbn-i Rüşd Aristoteles'in izinden gidip, onun akımını benimseyen bir düşünürdür. Tam ismi Ebū ‘l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed'dir. Tıpkı babası gibi kadı olarak yetişen İbn-i Rüşd'e göre, en önemli ve tek filozof Aristoteles'tir. En değerli eserleri arasında; Kitab-ül Hayevan, Te-hafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek başı çekmektedir. Bugünkü İspanya topraklarında, 1126 yılında doğan

Eserleri Avrupa ülkelerinde önemli bir yer edinmiş olan İbn-i Rüşd, Aristoteles eleştirmeni olarak tanınmıştır. Eserleri ve düşünceli pek çok Avrupalı bilginin etki altında kalmalarına neden olmuştur.

1126 yılında Endülüs Kurtuba’da doğmuş olan ünlü filozof, 1198 yılında vefat etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren kendini ilime vermiş olması ile bilinir. Kelam ve fıkıh ilimlerini öğrenmekle eğitimine başlayan İbn-i Rüşd, sonrasında fizik, matematik ve astronomi gibi bilim dallarında eğitim almaya başlamıştır. Aldığı eğitim dalları ile alakalı pek çok eser vermiştir. Birçok bilim alanında ilim anlamında doygunluğa ulaştıktan sonra, edebiyat ve felsefe alanlarına yönelmeye başlamıştır.