Maturidi Kimdir?
MATURİDİ

Ebu Mansur el-Maturidî, bugün Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Semerkand kentinin Maturid köyünde doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bir asra yakın bir ömür sürmüştür. Kelam, mezhepler tarihi, usûl-i fıkıh ve tefsir konularında yetkinleşmiştir.
Ehl-i sünnet inancını savunmak için çeşitli eserler kaleme almıştır. İnanç alanındaki Maturidilik mezhebinin kurucusudur. İmam Maturidi’nin elimize ulaşan eserleri kelama dair “Kitabu’t-Tevhid” ve “Te’vilâtü’l-Kur’an” adlı tefsiridir. İmam Maturidi 333/944 yılında Semerkand’da vefat etmiştir