Beyzavi Kimdir?

BEYZÂVÎ

Abdullah b. Ömer b. Muhammed elBeyzâvî, bugün İran sınırlarında bulunan Şiraz şehri yakınlarındaki Beyzâ’da doğmuştur. Ailesi ve eğitimi hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız Beyzâvî, Şiraz’a baş kadı olmuş bundan dolayı da Kâdî Beyzâvî diye ünlenmiştir. Kâdî Beyzâvî, tefsir, fıkıh, kelam, mantık, nahiv ve belagatte yetkinleşmiş ve bu alanlarda eserler vermiştir. Eserlerinden en bilineni kelama dair “Tevâliü’l-Envâr” ile adı geçen tefsiridir. Beyzâvî hayatının sonunda yerleştiği Tebriz’de 685/1286 yılında vefat etmiştir