Celaleddin Es-Suyuti Kimdir?

CELALEDDİN ES-SUYÛTÎ

Abdurrahman b. Ebubekir b. Muhammed es-Suyûtî, 849/1445 yılında Kahire’de
doğmuştur. Hadis, tefsir, lügat, usul ilimlerinde derinleşmiş, hadis ezberiyle meşhur olmuştur.
Çeşitli bilginlerden ve Celaleddin el-Mahallî’den dersler almış, el-Mahallî’nin ölümüyle yarım
kalan tefsirini tamamlamıştır. Çok sayıda eseri olan Suyutî, 911/1505 yılında vefat etmiştir