Mehmet Vehbi Efendi Kimdir?
MEHMET VEHBİ EFENDİ

Mehmet Vehbi Efendi, 1862 yılında Konya’nın Hadım ilçesinin Kongul kö- yünde doğdu. Kur’an, kıraat, Arapça ve fıkıh öğrendi.
Müderrislik ve hâkimlik yaptı. II. Meşrutiyet’in ilanıyla Konya mebusu seçildi. Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasından sonra tefsirini yazdı.
Kurtuluş Savaşında Kuvay-ı Milliye’yi desteklemek için vaazlar verdi. Konya valisi oldu. I. TBMM’de Konya milletvekilliği ve meclis başkanlığı yaptı. Evkaf ve Şeriye vekili oldu. 27 Kasım 1949’da Konya’da vefat etti.