Ömer Nasuhi Bilmen Kimdir?

ÖMER NASUHİ BİLMEN KİMDİR?


Ömer Nasuhi Bilmen 1882 yılında Erzurum’da doğdu. İlk eğitiminden sonra İstanbul’da hukuk öğrenimini tamamladı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.
Medreselerde, İstanbul İmam-Hatip Okulunda ve Yüksek İslam Enstitüsünde fıkıh usulü ve kelam dersleri okuttu. Dâruşşafaka Lisesinde yirmi yıla yakın ahlak derslerine girdi. İstanbul Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Emekli olduktan sonra tefsirini yazdı. 1971’de İstanbul’da vefat etti. Edirnekapı mezarlığına defnedildi. Edebiyat ve dinî ilimler alanında birçok eseri olmakla birlikte Bilmen, Müslümanların
pratik dinî ihtiyaçlarına cevap arayan “Büyük İslam İlmihâli” ile şöhret kazanmıştır. Bu eserleri dışında Bilmen’in “Hukuk-i İslamiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu” ile “Büyük TefsirTarihi” gibi eserleri de bulunmaktadır.