Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram VeliHacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli’nin Asıl adı Numan bin Ahmed’dir. Hacı Bayram Veli, İslamiyet’in Anadolu’da özellikle de Ankara civarında yayılmasına önemli katkılar sağlamış büyük bir mutasavvıf ve İslam âlimidir. 1352-1430 yılları arasında yaşamış olan Türk mutasavvıfı Hacı Bayram Veli, Ankara yakınlarındaki Solfasol köyünde doğdu. Çiftçilik yapan babası okuma eğiliminde olan Numan’ı Ankara’daki Kara Medrese’ye verdi. Burayı bitirince Bursa’ya gidip bir süre de orada eğitim gören Numan, Ankara’ya dönüp vaaz ve irşatlarda bulundu. Ününü duyan şeyh Hamidüddin Aksarayî (Somuncu Baba), onu Kayseri’ye çağırdı.

Numan ondan tasavvufla ilgili dersler aldı. şeyhi ona Bayram adını verdi.

Tasavvufla ilgili düşüncelerinin bir kısım insanlarca anlaşılamamasından kendisine kuşkuyla bakıldı. Bunun üzerine Sultan II. Murat onu Edirne’ye getirtti. Sultan, Hacı Bayram Veli’nin bilgisinin derinliği, yüreğinin arınmışlığı karşısında duygulanarak, söylenenlere itibar etmedi. Onu önce Ankara’daki Kara Medrese’ye sonra da Bursa Medresesi’ne müderris olarak atadı.

Hacı Bayram,  şeyh Hamidüddin’in ölümünden sonra müderrisliği bıraktı. Ankara’nın bugünkü Ulus semtinde bulunan yere bir cami ve medrese yaptırarak insanları irşada başladı. Hayatını çevresinde toplananları yetiştirmekle geçirdi. Hacı Bayram Veli’nin tasavvufla ilgili görüşleri kendinden sonra gelenlerce belli bir sistem olarak benimsendi ve Bayramilik Tarikatı ortaya çıktı. Hacı Bayram Veli, insanı Allah’a yaklaştırma amacına yönelik irşat ve faaliyetlerde bulundu. Böylece halkın manevi dinamiklerinden biri oldu. O, Anadolu’nun manevi taşıyıcısı, gönüller sultanı, Hak aşığı, yardımlaşmanın timsali bir İslam âlimi idi.

Meb Dikab -2