Volkanizma Nedir, Özet Bilgi

1-Yeraltındaki magmanın yer üstüne çıkması olayıdır

2-Volkanizma sırasında yeryüzüne katı sıvı ve gaz maddeler çıkar

3- Yeryüzüne çıkan sıvı halindeki maddeler denir

4-Magma simadada bulunur magmanın yer altında bulunduğu yere mama cebi denir

5-Lav ve tüflerin üst üste girip bir tepe oluşturur buna Volkan konisi Deniz Türkiye'de tek dağlarda denir

6-Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne çıkarken izlediği yola baca denir bacanın sonunda ise huniye benzer bir çukur oluşur buna ise krater denir

7- Magmadan yeryüzüne ulaşan gazların oluşturduğu basınç sonucu meydana gelen patlamalar adı verilen çanaklar oluşur 

8-Bütün metalik madenler volkanizma yi oluşturur volkanik arazilerde Toprak verimli olduğu için nüfus kalabalıktır 

9-Doğu Anadolu madenci en zengin bölgedir yukarı Fırat ise madenci en zengin bölümdür