Uhud Savaşının Sonuçları

Peygamber efendimiz ashabıyla yaptığı istişare neticesinde 1000 kişilk bir ordu ile Uhud dağına doğru hareket etti. Yolda 300 kişilk bir münafık grubu ordudan ayrıldı ve geri döndü. Böylece müslümanların sayısı 700 e düştü.

Müslümanlar müşriklerin karargah kurduğu yere gelince arkalarını Uhud dağına vererek düzen aldılar. İslâm ordusunun sol tarafında bir vadi yer alıyordu. Bu vadi islam ordusu için pek güvenli değildi. Peygamber Efendimiz bu vadiden gelebilecek bir düşman saldırısını önlemek maksadıyla buraya elli kişilik okçu birliği yerleştirdi. Onlara şu emri verdi: "Düşman ister yensin, ister yenilsin, benden emir almadıkça buradan asla ayrılmayınız. Düşman süvarileri gelince ok atınız."

İslam ordusu müşriklere karşı kahramanca savaştı ve düşmanı bozguna uğrattı. Orduda yer alan kadınlar dağlara kaçışmaya başlarken müşrikler de kaçışmaya başladı. Fakat Müslümanlar, savaşı kazandıklarını zannıyla, düşmanların bıraktıkları ganimet mallarını toplamaya başladılar. Bunları gören  vedide yer alan 50 kişilik okçu birliği de başlarındaki komutanlarını dinlemeyerek yerlerinden ayrıldılar. Halbuki, Peygamberimiz onlara; kendisinden emir almadıkça yerlerinden ayrılmamalarını tenbih etmişti.

Okçu birliğinin yerinden ayrılması müşriklerin işine yaradı. Derhal toparlanarak okçuların terkettiği vadiden saldırdılar. Bu saldırı karşısında müslümanlar çok zor durumda kaldılar. Bu durum kazanılmış olan zaferin elden gitmesine, Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ile birlikte bir çok İslâm kahramanının şehit düşmesine neden oldu. Bu savaşta yine Peygamberimizin mübarek dişi kırıldı, yüzü yaralandı. Savaşın en şiddetli anında bile, Peygamberimiz, yüzündeki kanları silerken şöyle dua ediyordu; "Ya Rabbi, Milletimi bağışla... Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar."

Uhud savaşında  müslümanlar 70 şehit verdiler. Müşriklerden ise 22 kişi öldürüldü.

Uhud savaşından çıkarılacak ders ve ibretler

Uhud savaşında peygamberimiz vadiye yerleştirdiği okçulara benden emir almadıkça yerlerinizi terk etmeyiniz emrini vermişti. Bu savaşta Müslümanlar peygamber efendimizin sözünü dinlememişler ve bu durum kazanılmakta olan savaşın kaybedilmesine neden olmuştur. Vadiye yerleştirilen okçuların Peygamberimizin emrine itaat etmemesi ve nöbet yerini bırakıp ganimet toplamaya kalkması, İslâm ordusunun yenilgiye uğramasına ve müslümanların felakete düşmesine sebep olmuştur.

Büyüklerin sözünü dinlememek, kumandanlara itaatsizlik etmek, çok kutsal bir görev olan nöbeti bırakıp şahsi menfaat peşinde koşmak, bir ordunun savaşı kaybetmesine sebep oluduğu gibi peşinde koşulan şahsi menfaatin de elden gitmesine sebep olur. Bundan doğacak kayıpta sadece o hatayı yapanlar değil tüm millet zarara uğrar.