Uhud Savaşının Nedenleri

Uhud Savaşının Nedenleri

Uhud savaşı hicretin 3. yılında Uhud dağı yakınlarında meydana geldiği için bu savaşa uhud savaşı denilmiştir. Bu savaş müşriklerle yapılmıştır.

bedir savaşını kaybeden müşriklerin öfkesi artmış, intikam almadıkça rahata kavuşmayacaklarını ifade etmişlerdir. Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlardan Ebû Leheb bu öfkesinden ve üzüntünün tesiriyle öldü.Özellikle Bedir'de yakınlarını kaybeden Utbe kızı Hind ".. Muhammed'le arkadaşlarından öç almadıkça içim rahatlamayacak, Muhammed'le savaş yapmadıkça koku sürünmek bana haram olsun. Sevdiklerimin intikamının alındığını gözümle görmedikçe bana sevinmek yok!" demişti. İntikam duyguları içinde olan sadece Hind değildi. Ebu Süfyan ve başkaları da buna benzer şekilde yemin etmişlerdi.

Uhud savaşının en önemli nedeni bu olmakla beraber, Mekkeli putperestlerin Bedir yenilgisine karşı Müslümanların Medine yakınlarındaki tarım alanlarını tahrip etmeleri, Hz. Muhammedin(sav), Mekkelilerin yaptığı zarara karşılık bir Mekke kervanının alınmasını kararlaştırması ve bir Mekke kervanını ele geçirmeleri, savaşın nedenleri arasında sayılabilir.