Türkiye’de En Az ve En Fazla Yağış Alan Yerler

Türkiye'de genelikle deniz bölgesine yakın olan bölgeler, özelikle karadeniz bölgesi en fazla yağı alan yerler iken, en az yağış alan yerler de iç bölgeler ve denize etkisine kapalı ve uzak olan bölgelerdir.

Türkiye’de En Az Yağış Alan Yerler ve Deniz etkisine kapalı ve uzak olan yerle şunlardır;

• Tuz Gölü,
• Konya,
• Malatya,
• Iğdır
• Çoruh Vadisi
• Kelkit Vadisi
• Ergene Havzası
• Güneydoğu Anadolu'nun güneyidir.


Türkiye’de En fazla yağış alan yerler ve deniz etkisine açık ve yakın olan yerle şunlardır;

Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesimleri
Antalya Körfezi çevresi
Muğla – Menteşe yöresi
Marmara’da Yıldız Dağları Bölümü
Doğu Anadolu’da Hakkari Yöresi

Türkiye’de En fazla yağış alan İlleri

Rize , Trabzon, Zonguldak, Bolu, İstanbul, Kars, samsun, Kastamonu,,Erzurum ve Kütahya'da en fazla yağış alan illerimizidir