Osmanlı Devletinin Kurucusu Olan Osmanlı Ailesi Hangi Türk Boyuna Mensuptur?

Anadolu'da yerleşen büyük-küçük pek çok Türk beylikleri ve boyları mensuptu. Bunlar içerisinde Osmanlı Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur.