Hz Nuh’un gemisinin büyüklüğü

Hz. Nuhun gemisine kimler bindi

Hz Nuh’un gemisinin büyüklüğüHz Nuh’un gemisinin büyüklüğü   ve  biçimi  ile  ilgili  bilgiler Tevrat’a ait  bilgilerdir.

         Hz Nuh’un gemisinin kat sasısı

        Hz. Nûh’un  gemisi  üç  katlı  olarak  inşa  edildi; alt  kat  yırtıcı  hayvanlara,  orta  kat insanlara, üst  kat ise kuşlara  tahsis  edildi.

       Hz. Nûh’un  gemisi Ebatları

       Bu  konuda  çeşitli  bilgiler bulunmaktadır. Bunlar:

      1- Uzunluğu 80, eni 50,  yüksekliği 30  arşın idi.

      2- Uzunluğu 300, eni 50,  yüksekliği 30  arşın idi.

      3- Uzunluğu 1200, eni 600 arşın  idi

      Hz Nuh'un Gemisine  sayısı

     Yine  bu  konuya  dair  de  çeşitli  rivayet  ve  rakamlar  zikredilmektedir. Bunlar:

1-     Gemiye  binenlerin sayısı 7  kişi idi. (3 oğlu, gelinleri ve  kendisi)

2-     Gemiye  binenlerin sayısı 8  kişi idi. (3 oğlu, gelinleri ile  kendisi ve  eşi)

3-     Gemiye  binenlerin sayısı 13  kişi idi. (3 oğlu, gelinleri ile  kendisi ve 6 tane  iman  eden  kişi)

4-     Gemiye  binenlerin sayısı kadınlar hariç 10  kişi idi.

5-     İbn Abbas’a  göre  ise  Gemiye  binenlerin sayısı 80  kişi idi. Bu rivayetler  içinde en  İbn  Abbas’ın  görüşü olmalıdır. Çünkü  Kur’an da Hz. Nuh’a  hitaben “ …Aileni ve iman edenleri  gemiye  bindir buyrulmakta. Demek  ki   Hz. Nûh  ve  ailesinden  başka  bir  de  iman  edenler  var.  O halde  Hz. Nûh’un 3 oğlu ve  gelinlerinden  başka  bir  de  iman  eden  bir  grup  gemide  yer  aldı. Bunun  sayısının  80  olma  ihtimali  daha isabetli  görünüyor.