Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları

Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarıNüfus artışının olumlu ve olumsuz yönleri

Nüfusun rakamsal büyümesine veya artmasına nüfus artışı denir.  Genel itibari ile insanlık tarihi boyunca dünya sürekli olarak nüfusu artmıştır. Artış oranı başlangıçta yavaş iken son bir kaç asırda katlanarak artmıştır. Bu artış beraberinde hem olumlu hem de olumsuzlukları getirmiştir. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları aşağıda çıkarılmıştır.

 

 

Nüfus artışının olumlu sonuçları


Mal ve hizmetlere talep artar.

Üretim artar.
Vergi gelirleri artar.
Yeni endüstri dalları doğar.
İşçi ücretleri ucuzlar.
İhracatta rekabet kolaylaşır.


b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları


Kişi başına düşen milli gelir azalır.
Tüketim artar.
İşsizlik artar.
İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
Kalkınma hızı düşer.
Çevre kirlenmesi artar.
Tasarruflar azalır.
İç ve dış göçler artar.
Belediye hizmetleri zorlaşır.İhracat azalır.
Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.