Nüfusun dağılımını etkileyen faktörler

Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerNüfusun dağılımını etkileyen faktörler nelerdir

Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerin başında ildim, yer şekilleri, toprak özellikleri, sanayileşme, tarım, yer altı kaynaklan, turizm, ulaşım, eğitim ve kültür olanakları gelir.

iklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir. Bunda ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışlan aşın soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki nüfiıs yoğunluğunun nedenlerinden biri de iklim özellikleridir.

Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Ardahan ve Artvin buna örnektir.

Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar nüfusça kalabalık iken, verimsiz toprakların bulunduğu yerlerin nüfusu çok azdır. Örneğin Çukurova verimli topraklan nedeniyle yoğun bir nüfusa sahiptir.

Sanayileşme: Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

Tanm: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur.

Yeraltı kaynaklan: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde nüfus turizmden dolayı yoğunlaşmıştır.

Ulaşım: Ulaşım yollan kavşağında bulunan İllerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yollan üzerinde bulunmaian da etkili olmuştur.

Eğitim ve kültür: Eğitim olanaklarının fazla olduğu illerin nüfusu artmıştır. Kültürel faaliyetlerin yoğunluğu, yaşam seviyesinin yüksekliği nüfus yoğunluğunu etkileyen diğer bir unsurdur. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi iller buna örnektir.

Hizmet sektörü, bankacılık, ticaret, iletişim ve iş olanaktan gibi unsurlar da ülkemizde nüfusun dağılışım etkilemektedir.