Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler

Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörlerNüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler, Nüfus yoğunluğunu etkileyen nedenler, Nüfus yoğunluğunu etkileyen etmenler

1- İklim : İklimin ılıman olduğu yerlerde nüfus daha yoğundur. Doğu Anadolu da iklim serttir. Kar yağışı fazladır. Oysa İstanbul, bursa  gibi yerde ise iklim ılımandır. Daha yaşanılabilir bir iklim ortamı vardır.
2-Yükselti ve rakım: Rakımı yüksek olan bölgelerde  ulaşım, sanayi gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmek zordur. Bunula beraber yüksek yerler soğuk yerlerdir. Bu nedenle insanlar buralardan çok ovaları ve düzlük yerleşim yerlerini  tercih ederek orada yaşarlar.
3-Tarım alanları :Verimli tarım alanlarının olduğu bölgeler insanlar için daha çok tercih edilir. Buralarda geçimini tarım ile sağlayan kişiler için bu tür faaliyetleri daha kolay bir şekilde yapılabilir.
4- Su kaynakları : Su hayatın kaynağıdır. Bu nedenle hayati açıdan önemli olan su kaynakları insanların o bölgelerde yoğunlaşmasını sağlamıştır. İnsanlar su kaynaklarının olduğu yerlerde toplanmıştır. Türkiye’de su sıkıntısı olmadığından bu madde çok fazla etkili olmasa da Mısır gibi ülkelerde insanlar Nil nehri kenarında toplanmıştır.

5-Ulaşım : Artan ticaret ve turizm ulaşımı nüfus yoğunluğu için önemli kılan sebeplerdendir. Ulaşımın kolay olması insanlar açısından önemlidir. Bu nedenle nüfus daha çok ulaşım olanaklarının fazla olduğu yerlerde toplanmıştır.

6- Sanayi : Ticaret faaliyetleri ve madenler ,insanların geçim kaynaklarından birisi de sanayi ve ticarettir. Bu nedenle geçinebilmek için insanlar sanayi kuruluşlarının olduğu yerlere göç ederler ve buraların nüfus yoğunluğu artar.

Yukarıda sayılan sebeplerin  hepsi bir arada bulunabileceği gibi bir tanesi de etkili olabilir. Örneğin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sebeplerine baktığımızda: İstanbul; iklimi elverişli, yükseltisi az, ulaşım açısından gelişmiş, sanayi ve ticaret açısından iyi bir konumda bulunmaktadır. Zonguldak iline baktığımızda ise nüfus yoğunluğunun nedeni olarak maden kömürünü yani maden yataklarını görürüz.