Nem ve Nem Çeşitleri

Nem ve Nem Çeşitleri

Canlılar için su yaşamlarının devamı için en önemli ihtiyaç maddelerindendir.. Su katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunmaktadır. Suyu hava ve sıcaklık şartlarına göre bazen sıvı, bazen gaz ve bazen de katı hale dönüşmektedir.

Atmosferde bulunan su buharına nem denir. Nem sayesinde aşırı ısınma ve soğuma önlenir ve sıcaklık farkının azalmasını sağlar. Atmosferdeki nem üç şekildedir.

a. Mutlak Nem
1 m3 hava içerisinde bulunan su buharı miktarıdır. Gram olarak ifade edilir. Mutlak nem, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu ekvatoral bölgede, alçak yerlerde ve deniz kenarlarında fazla, kutup bölgelerinde, yüksek dağlarda, kara içlerinde ve soğuk yerlerde azdır. Mutlak nem sıcaklıkla doğru yükseltiyle ters orantılıdır.

Havadaki nem miktarını;
–    Sıcaklık
–    Su kütlesinin yüzey genişliği
–    Yükselti
–    Rüzgâr
–    Okyanus akıntıları etkiler.

b. Maksimum (Doyuran) Nem: Bir metreküp havanın alabileceği nemdir. Yani havanın nem taşıma kapasitesidir. Sıcaklık ile doğru orantılıdır.

c- Bağıl Nem diğer bir adı da Nispi Ne dir. Bağıl nem havadaki mevcut nem miktarının (mutlak nem), havanın belli bir sıcaklıkta en fazla taşıyabileceği nem miktarına oranına bağıl nem denir.

*Bağıl nem ve sıcaklık arasında da ters orantı vardır. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır.

*Bağıl nem ile mutlak nem doğru orantılıdır. Mutlak nem arttıkça bağıl nem artar, azaldıkça bağıl nemaz alır.

-Bağıl nem ile maksimum nem arasında ters orantı vardır. Maksimum nem arttıkça bağıl nem azalır.

-Havadaki mevcut nem miktarı ile maksimum nem arasındaki farka nem açığı (doyma açığı) denir. Nem açığı azaldıkça bağıl nem artar.

-Bağıl nem,kara içleri ve çöl bölgelerinde az, Ekvatoral bölgeler ve su kütlelerinin kıyılarında fazladır.Havada bulunan nemin soğumanın etkisiyle göz ile görülebilir hale gelmesine yoğunlaşma denir. Sis ve bulutlar bu sayede oluşurlar. Yoğunlaşma etkisi ile oluşan bulutlar, içlerinde biriktirdikleri nemi soğumanın etkisi ile yağış olarak bırakır ve bu şekilde yağış oluşur.