Nokta İşaretinin (.) Kullanıldığı Yerler

Noktanın (.) Kullanıldığı Yerler

1.  Nokta, anlamca tam bir yargı bildiren cümlelerin sonuna konur:

“Çocukluğumda, İstanbul’un hemen her evinde, saat başlarında, “Entarisi ala

benziyor”u yahut “Üsküdar’dan geçer iken”i çalan masa saatleri vardı.”

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

2.  Kısaltmalardan sonra konur:

Alb. (albay), Dr. (doktor) Sok. (sokak), ing. (ingilizce)

3.  Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

II. Mehmet, 32. Sokak

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle ya da çizgiyle ayrılan rakamlardan

yalnızca sonuncu rakamdan sonra konur:

1, 2 ve 7. maddeler.

4.  Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

1. A. a.

2. B.  b.

5.  Tarihlerin  yazılığında  gün,  ay  ve  yılı  gösteren  sayıları  birbirinden  ayırmak için konur:

12.5.1951, 01. VII. 1923

6.  Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Uçak 20.15’te kalktı.

Opera 20.00’de başladı.

7.  Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

Oğuz Atay, Oyunlarla Yaşayanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

8.  Beş  ve  beşten  çok  rakamlı  sayılar  sondan  sayılmak  üzere  üçlü  gruplara

ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

797.163, 51.763.416

9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

3 . 4 = 12

Noktadan sonra bir harf kadar boşluk bırakılır ve yeni cümleye yine büyük harfle başlanır.

Kitap, yazı, bölüm başlıklarının sonunda noktalama işareti konulmaz.