Not alırken dikkat edilecek noktalar

Not alırken dikkat edilecek noktalar

 

  • Okunanı ya da söyleneni aynen yazmak, not almak değildir. Bu, dikte etmektir. Bunun bir yararı olmaz. Notlar, kendi görüşümüze göre düzenlenerek yazılmalıdır.
  • Eser, bütünüyle ve tam bir dikkatle okunmalı ve çok önemli noktaların altı çizilmelidir.
  • Not alırken her düşünce ayrı bir madde hâlinde belirtilmelidir.
  • Okunan eserin, dinlenen konuşmanın, seyredilen bir tiyatronun veya görülen bir yerin en ilginç yanları alınmalıdır.
  • Zamandan  kazanmak  için  not  alan  kişinin  anlayabileceği birtakım  işaretler,  kısaltmalar  kullanılmalı,  bu  işaret  ve  kı-saltmaların unutulmaması için tutulan notlar vakit geçirilmeden açık bir dille yeniden yazılmalıdır.
  • Unutulmamalıdır ki not almanın öncelikli işlevi hatırlamaktır. Bu nedenle ayrıntılara girilmemesi, dinlenilen veya okunanın olduğu gibi değil de özgün ifadelerle kısaca yazılması gerekir. Konuyu kısaca bir yere yazmak sözünden gelişigüzel tespit değil düzenli bir kayıt biçimi anlaşılmalıdır.
  • Metnin okunduğu kaynak (dergi, gazete, kitap, ansiklopedi vb.) kağıdın sol üst köşesinde belirtilmelidir.