Not Alma Biçimleri nelerdir?

Not Alma Biçimleri:


1.  Yazılı bir metinden not almak
2.  Sözlü anlatım sırasında not almak


Yazılı bir metinden not almadan önce “Neler not edilmelidir?” sorusunun cevabı verilmelidir. Böyle hareket edildiğinde tutulan notlar daha akılcı ve faydacı bir yöntemle alınır.
Dolayısıyla zaman kaybı önlenir.
Genellikle kafamızdaki soru işaretlerine cevap olan, bir yanlışa düşmemek için konuyla ilgili olduğu görülen kısım tamamıyla okunduktan sonra işe yarayacaklar not edilmelidir.
Aldığımız notun bir gazete, dergi, ansiklopedi ya da edebi bir metinden olması arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan alınan notun konunun özünü sonradan hatırlatabilmesi, kısa ve özlü ifadelerden oluşup okunabilirlik özelliği taşımasıdır.
Aldığımız notları ufak fişlere, kâğıtlara ya da kaybolmayaca-ğını düşündüğümüz yerlere kaydetmeliyiz. Notlarımızı kaydettiğimiz bu fişlerin tamamını kendi içinde sınıflandırarak bir kutuda ya da klasörde saklamalıyız. Bu fişler için farklı renklerdeki kâğıtların kullanılması, arandığı zaman onların
kolayca bulunmasını sağlayabilir.
Yazılı bir kaynaktan not alırken metne rahatça geri dönerek alınan notlar okunabilir, doğrulanabilir veya bu notların eksiklikleri varsa tamamlanabilir.

Sözlü anlatım sırasında not almak, bir dersi, bir konferansı dinlerken bizim için gerekli olan yerlerin yazılmasıdır. Ancak yazılı bir metinden not almaya göre sözlü anlatım sırasında not almak daha zordur. Çünkü konuşmacı, anlattıkları arasında  hiçbir  boşluk  bırakmadan  söylemek  istediklerini aktarır. Doğal olarak dinleyicinin de her söyleneni anlamak, bunları kafasında belli bir yere oturtmak zorunda olması, not
almanın da bir o kadar zor olmasına neden olmaktadır. Not alma sırasında hızlı olmak için özel anlamlar yüklenmiş kimi kısaltma ve işaretlerin kullanımı işimizi kolaylaştırabilir.