Dünyada Nükleer Enerji

Dünyada Nükleer Enerji

Dünyada Nükleer EnerjiDünyada Nükleer Enerji

Dünya ülkeleri artan enerji ihtiyacını karşılamak için 50 yıldır nükleer enerjiyi kullanmakta ve 31 ülkede

437 santral ünitesi faaliyet göstermektedir. Bunun yanında 42 nükleer santral inşa aşamasındadır

Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik ihtiyacının % 17'sini karşılamanın yanı sıra tıpta ve endüstride

kullanılan birçok izotopun üretilmesi için de kullanılmaktadır. Bunlarla birlikte 250'yi aşkın gemi ve

denizaltı, nükleer enerji ile hareket edebilmektedirler. Dünya genelinde bini aşkın ticari, askerî ve araştırma

amaçlı nükleer reaktör işletilmektedir.

Petrol kaynaklarına uzak ülkeler 1973'te petrol krizinden sonra nükleer enerji yatırımlarına ağırlık vermeye

başlamıştır. Fransa, Japonya ve Güney Kore, bu yolla hem kendi enerji ihtiyacını karşılamış hem

de sanayisine ucuz elektrik sağlayarak ihracatta rekabet avantajı kazanmıştır.

59 ünitenin üretim yaptığı 80 milyon nüfuslu Fransa'da tüketilen elektriğin % 73'ü nükleer enerjiden

temin edilmektedir. Fransa, aynı zamanda elektrik ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir. Hiroşima ve

Nagasaki'ye 1945'te atılan atom bombasının yaralarını sarmaya çalışan Japonya da elektriğinin % 30'ayakınını uranyumdan elde etmektedir.

Mevcut durumda dünyada elektrik üretiminde yüzde 40,6′lık payla kömür ilk sırada bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 22,2 ile doğalgaz geliyor. Hidrolik enerji kaynakları yüzde 16′lık payla üçüncü olduğu listenin dördüncü sırasında ise yüzde 13′le nükleer yer alıyor.

Nükleer kaynaklı elektrik üretiminde kurulu güç olarak 2035′te yüzde 58 artış olacağı tahmin ediliyor.

ABD, 104′le dünyada en çok nükleer reaktöre sahip ülkeyken, elektrik üretiminde nükleerin payı bakımından ise yüzde 78′le Fransa ilk sırada yer alıyor. ABD, bu yılın mart ayı itibariyle 3 nükleer reaktörün daha inşaatına başlarken, İngiltere ise 2025′e kadar yeni nükleer santrallerin kurulması için 8 saha belirledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 400 megavat gücünde bir nükleer reaktörü 2017′ye, 3 nükleer reaktörü de birer yıl arayla 2020′ye kadar işletmeye almayı planlıyor.

Nükleer santrale sahip 31 ülkeden 7′si net enerji ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Ülkelere göre nükleer reaktör sayıları

ÜLKELER

Net Enerji İthalatı (Yüzde)

İşletmedeki Nükleer Reaktör Sayısı

İnşa Halindeki Nükleer Reaktör Sayısı

ABD

22

104

3

Fransa

53

58

1

Japonya

86

50

2

Rusya

-72

33

11

Güney Kore

86

23

4

Kanada

-40

20

-

Hindistan

32

20

7

Çin

11

16

28

Birleşik Krallık

37

16

-

Ukrayna

39

15

2

İsveç

35

10

-