Nükleer Santrallerin çevreye etkileri

Nükleer Santrallerin çevreye etkileriNükleer Santrallerin çevreye etkileri

Radyoaktif maddeler kullanılarak elde edilen nükleer enerjinin büyük kısmından elektrik enerjisi elde edilir. Nükleer santrallar), enerji elde edilirken  termik santrallerde olduğu gibi atmosfere karbondioksit (CO2)ve kükürt dioksit (SO2) gibi çevreye zararlı gaz ve kül bırakmaz. Ancak reaktörden çıkan kullanılmış yakıt, yüksek radyoaktiviteye sahip birçok madde içerir. Bu nükleer atıkların çevreye ve insana zarar vermeden tasfiyesi çok önemli bir problemdir.

Radyoaktif atıkların dış ortamla irtibat kurmaları telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir. Bu konudaki en önemli tedbir, radyoaktif atıkların yeryüzünün 500 ile 1200 m altında, yer altı su kaynaklarına uzak yerlerde özel depolara gömülmesidir. Aslında nükleer atıkların tehlikesi kurşun, civa ve arsenik gibi zehirli atıklara kıyasla daha azdır. Çünkü radyoaktif atıkların radyoaktivitesi zamanla azalırken  zehirli atıklar çevreye atıldıkları ilk günkü gibi kalır.

Nükleer parçalanma çok kısa sürede çok fazla  enerjinin ortaya çıkmasını sağlar. Santrallerde bu enerjinin etkisiyle çok sıcak bir ortam oluşur. Bu sebeple santraller daima soğutulmak zorundadır.

Soğutma işlemi de akarsulardan veya denizlerden alınan suyla yapılmaktadır. Soğutma işlemi için kullanılan su, dışarı verildiğinde yüksek oranda ısınmakta ve o yöredeki canlılarının ölmesine sebeb olmaktadır.