Nebi ve resul nedir?

Nebi ve Resul arasındaki fark

Nebi  ve resul nedir

Kendine Kitap verilen  peygambere Resul denir. Nebi, kendisine kitap verilmemiş fakat kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygambere verilen isimdir. Nebi yeni  bir din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere denir. Resul nebi kavramına göre daha kapsamlıdır.  Bu nedenle her resul, nebidir; fakat her nebi resul değildir. Peygamber  ise bu iki kavramın Fars’ça da kullan adıdır. Peygamber Farsçada resul veya nebi anlamında kullanılır.

Resul ve nebi arasındaki fark

Kuranı kerimde peygamber kelimesi geçmez. Kur’an resul ve nebi kavramlarını kullanır. Kur’an-ı kerimin bir çok yerinde Peygamber efendimize Resul deniyor, bazen Nebi diye de geçiyor. Nebi denmesi Resul olmasına mani değildir. Yani bir resule nebi denmesi onun resul olmadığını göstermez.

M. asım KÖKSAL nebi ve resul kavramlarını şöyle izah ediyor

Nebi: Kendisine melek tarafından vahiy veya kalbine ilham olunan yada Salih rüya ile uyarılan zat demektir

RESUL ise Resul olması haysiyetiyle Nübüvvet ve vahyin fevkinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan ve kendisine Cabrail (AS) ‘ın Allah tarafınsan özel olarak indirdiği kitap ile vahy etmiş olduğu , Yüce Allah’ın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği Kamil insan demektir

Bunun için her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir.

Yüksel UÇAR