İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam düşüncelerinde yorum farklılıkları meydana gelmiştir. Bu farklılıklar hem itikadi hem de fıkhi alanlarda meydana gelmiştir. Bu farklılıklar sonradan mezheplerin oluşmasında önemli bir etken olmuştur.

Bu farklılıkları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

1-İnsanların kişilik özelliklerinin, karakterlerinin, huylarının, alışkanlıklarının ve zevklerinin birbirinden farklı olması,
2- Toplumların kültürel yapısının, örf ve adetlerinin farklı olması,
3- Yaşadıkları coğrafi şartların farklı olması,
4- Siyasi görüşlerin farklı olması,
5- Kuran’da müteşabih olarak nitelendirilen ayetlerin bulunması yorum farklılıklarının sebeplerindendir.