Çocuk Hakları nelerdir?

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

Yaşama ve gelişme hakkı

Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

Eğitim hakkı

İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı

Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı

İstismar ve ihmalden korunma hakkı

Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı

Ekonomik sömürüden korunma hakkı

İfade özgürlüğü hakkı

Dernek kurma özgürlükleri hakkı

Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı