Çevremize karşı sorumluluklarımız

Yaşadığımız yeni temiz tutmak,

çevreyi kirletmemek

Çevremizdeki doğal varlıklara zarar vermemek

Çevremizdeki doğal kaynaklan bilinçli kullanmak