Mezheplerin ortaya çıkmasının dinin anlaşılması ve yaşanması açısından faydaları nelerdir?

Mezhep, Arapça’da gitmek anlamına gelen “zehebe” fiilinden türemiştir; kelime olarak “gidilen yol” demektir. 

Müslümanlar, Hz.Muhammed’in vefatından sonra, muhtelif sebeplerle, dini farklı anlamaya, farklı görüşler üretmeye başlamışlardır. Her insan başlı başına bir dünya olduğuna göre, din anlayışında özgün bir boyut kaçınılmazdır. Mezhepler din anlayışına farklı bir boyut katmış ve dinin daha zengin ve farklı bakış açılardan fikir ve düşüncelerin oluşmasına neden olmuştur.

Mezheplerin ortaya çıkması dinin yaşanmasını ve anlaşılmasını da kolaylaştırmıştır. Mezhepler olmasaydı her bir müslümanın dinin öğrenmek ve yaşamak için bir alim kadar bilgi sahibi olaması gerekirdi. Mezhepler sayesinde Müslümanlar dinlerini, ibadetlerinin nasıl yapılacağını öz bir şekilde öğrenme imkanına sahip olmuşlardır. Mezhep imamları hemen hemen bütün konularda delilli bir şekilde görüşlerini dile getirmişlerdir Bu şekilde her Müslüman dinin tüm inanç ve ibadet sistemini yılları bulan araştırmalar yerine müctehitlerin hazır cevaplarına itimat edip uymuş ve bu durum onların yükünü hafifletmiştir.