Mezhepleri Dinin Kendisi Gibi Algılamak Doğru Mudur?

Mezhep arapça bir kelimedir ve yol yöntem anlamına gelir. Bu anlamda soruya cevap verecek olursak mezhepler dini anlamanın bir yolu ve yöntemidir. Mezhepler dinin özüne ve temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Bu nedenle mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak ve doğru olmaz.

Mezhepler dini anlamada bir yoldur fakat din değildir. Mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak yanlış bir davranıştır. Çünkü, mezhepler bir dinin içinde görüş farklılıklarından ortaya çıkar.  Bu görüş farklılıkları hiç bir zaman dinin özünde ve temel ilkelerinde olmamalı.