Kulağımızın Görevi Nedir?

Kulağımızın 2 temel görevi vardır. Bunlardan biri işitme, diğeri de vücudumuzun dengesini sağlama.

Kulağımızın görevi, öncelikle dış ortamlardan gelen sesleri sinirsel uyarımlara çevirerek  işitmeyi sağlamaktır. Kulağımız çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlayan duyu organımızdır. Çevremizdeki insanların, hayvanların, eşyaların ve pek çok varlığın çıkardıkları sesleri kulaklarımızla işitiriz.

Kulağımız işitme görevi dışında dengemizi de sağlar. Kendi çevremizde döndüğümüzde kulağımız içinde bulunan sıvı da hareket eder.Durduğumuzda bu sıvı hareket etmeye devam eder. Bu esnada başımızın da döndüğünü hissederiz.