Hicretin sosyal kültürel ekonomik ve siyasi sonuçları

Hicretin ardından Müslümanlar için Medine’de din ve inanç özgürlüğü, toplumsal hayat, eğitim-öğretim gibi konularda yeni bir dönem başladı. Böylece hicretin ardından;
Müslümanlar baskı ve zorlamalardan kurtuldu.
İslam dininin yayılması hız kazandı.
Mekke dönemi sona erdi ve Medine dönemi başladı.

Hicret olayı sonradan Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

Medine’de farklılıklardan oluşan ancak adalet ve barışın hakim olduğu bir toplum kuruldu.

Müslümanlar, Mekkeliler Karşısında siyasi bir güç haline geldiler.

 Hicretten sonra Medine'de 53 maddelik bir anayasa hazırlayan Hz. Muhammed, bu anayasa ile Medine'deki Müslüman, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenledi.

 Bu anayasa ile İslam devletinin temelleri atıldı.

Sonuç olarak Müslümanlar; Medine’de dini, siyasi, sosyal vb. hususlarda daha düzenli ve sistemli bir hayata kavuştular.