İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir?

Her insanın doğuştan gelen hakları vardır. Başkalarının yaşama şekline müdahele etmeden kendi yaşamamıza yön verme özgürlüğüne hak denir.Haklarımız devlet tarafından anayasayla güvence altına alınmıştır. Bu yüzden bunlar temel hak olarak nitelendirilir.

İnsanların doğuştan gelen temel hakları

a. Yaşama Hakkı, 

b. Sağlık Hakkı, 

c. Eğitim Hakkı, 

d. Mülk Edinme Hakkı,

 e. Seyahat Hakkı, 

f. Haberleşme Hakkı, 

g. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı,

h. Hak Arama Hakkı, 

i. Seçme ve Seçilme Hakkı, 

j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, 

k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı