Dünyada Güneş Enerjisi

Dünyada Güneş EnerjisiDünyada Güneş Enerjisi

Güneş, temiz ve masrafsız bir enerji kaynağıdır. Bazı bölgelerde yıl boyunca bazı bölgelerde ise

mevsimlik dalgalanmalar gösteren güneş enerjisi, ülkeleri diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtarabilecek

kapasiteye sahiptir. 1970'lerden itibaren ısı enerjisini kullandığımız Güneş, son yıllarda gelişen

teknolojiyle elektrik enerjisi kaynağı olarak da hizmet verebilmektedir. Tatil beldelerimizdeki çatılardan

aşina olduğumuz güneş toplayıcıları, ısıtma işlevlerini dünyada çoktan aşmışlardır. Güneş panelleri ve

fotovoltaik pillerle giderek düşen maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Geçmişten günümüze

güneş enerjisinden arabalarda da faydalanılmıştır