Gölge Oyunu nedir

Gölge Oyunu nedirGölge Oyunu nedir

Gölge Oyunu çoğunlukla  bir takım insan, hayvan ve eşya figürlerinin arkadan ışık vermek suretiyle  gölgelerinin herhangi bir yere düşürülmesiyle oynatılan oyun.

Her ne kadar Türk kültüründe iki boyutlu figürlerden yararlanılarak beyaz  bir perde üzerinde oynatılan Karagöz'ü gölge oyunu olarak biliyorsak da aslında perdede gördüğümüz figürlerin  gölgeleri değil kendileridir.

Doğu'da ortaya çıkarak yetkinleşen Gölge Oyunu'nun büyüsel -dinsel kökenlerden kaynaklandığı Çin'de 11. yüzyıla uzandığı belirtilmektedir

İslam ülkelerinde görülen gölge oyununun, benzerlikler de göz önüne alındığında, Cava’dan geldiği tahmin edilmektedir. Anadolu’ya ise, 16. yüzyılda Mısır’dan gelmiş olma ihtimali büyüktür. Türklere, Cava ve Hindistan’dan, Çingene oynatıcılar yoluyla geldiği de iddia edilmektedir.