Felsefede Doğru Bilginin İmkanının Savunanlar 

a-Rasyonalizm (Akılcılık)

b-Empirizm (Deneycilik)

c-Kritisizm (Eleştiricilik)

d-Pozitivizm (Olguculuk)

e-Entüisyonizm (Sezgicilik)