Doğadan Yararlanarak Yönümüzü Nasıl Bulabiliriz?

Doğada kaybolmamak için yönümüzü bilmek oldukça önemlidir. Doğada yön bulmanın pek çok yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır.

1-Camilere Bakarak

Camilerde Mihrab’ın karşısındaki giriş kapısı Kuzey’i gösterir. Minarelerde Şerefe’ye açılan kapılar ( üst kapı ) Güney’e bakar. Hrıstiyanların ibadet yerleri olan Kiliselerde ise kilisenin çanı, kilisenin batısındadır.

2-Mezar Taşlarına Bakarak

Müslüman mezarlarında baş taraf Batı’yı, ayaklar Doğu’yu, yüz ise Güney’i gösterir. Hrıstiyan mezarlarının baş tarafı Güney’i gösterir.

2- Karınca Yuvalarına Bakarak

Karınca yuvalarının ağzı Güney’i gösterir.

3-Taşlarda ve Ağaçlardaki Yosunlara Bakarak

Yosunlar taşların ve ağaçların kuzeyinde oluşur / olur

4-Geceleri ise Kutup Yıldızı’na Bakarak

Kutup Yıldızı’nı gördüğümüzde önümüz Kuzey, arkamız Güney yönünü gösterir.

5- Ağaç gövdesine bakarak yön bulma

Ağaçlar güneşten yararlanmak için güneşe doğru meylederler. Bu nedenle kesilmiş bir ağacın kuzeye bakan kısmı sık çizgili olurken güneye bakan kısmı ise seyrek aralıklı olur.