Canlıların Yedi Ortak Özelliği

Canlı varlıklar; hayvanlar bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılardan meydana gelir. Canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir.

Canlıların Yedi Ortak özelliği

1-) Beslenme.

2-) Büyüme ve gelişme.

3-) Hareket etme.

4-) Solunum yapma.

5-) Boşaltım yapma.

6-) Çoğalma yani üreme.

7-) İrkilme yani tepki verme