Kara, hava ve Suyun Canlı Yaşamındaki Önemi

Kara, hava ve su canlılar için en önemli temel kaynaktır. Bunlar olmadan hayat olmaz.
Bu nedenle kara, hava ve su olmadan canlıların dünya üzerinde yaşaması ve canlılığını sürdürmesi mümkün değildir.

Kara; canlıların hayatını sürdürdükleri, beslendikleri, besinlerini yetiştirdikleri, hava soludukları ortam olduğu için önemlidir.
Hava; hava olmazsa canlılar yaşayamaz. Bir insanın bir kaç dakika havasız yaşaması mümkün değildir. Canlıların her an havaya ihtiyacı vardır.
Yeryüzünün büyük bir kısmı sularla doludur.Havadan sonra en önemli ihtiyacımız sudur.Canlılar susuz yaşayamazlar. Canlıların ihtiyaç duydukları besin maddeler de susuz yetişmez. Canlıların vücudunun büyük bir kısmı sudan meydana gelir.