Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının sebep ve sonuçları nelerdir.

A-Bedir savaşı

Bedir savaşının sebebi

1)-Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri.

2)-Müslümanların Mekke’de bıraktıkları mallarına karşılık Suriye’den gelen Ebu Sufyan’ın kervanına saldırmaları.

Bedir Savaşı’nın Sonuçları

1)-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir.

2)-Bu zafer Uhud Savaşı’na sebep olmuştur.

B- uhud savaşı

Uhud savaşının sebebi

1- Bedirde yenilen müşriklerin yenilginin intikamını almak istemeleri

Uhud savaşının sonucu

  • Müslümanlar bu savaşta mağlup olmuşlardır.Lakin müşrikler İslamiyeti yok edememiştir.
  • Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sözüne itaatin önemi anlaşılmıştır.
  • Hz. Muhammed (S.A.V.) bu savaşta yaralanmıştır.
  • Medine Sözleşmesi’ne aykırı hareket eden Yahudiler Medine’den çıkarılmıştır.

C -Hendek savaşı

hendek savaşının sebebi

Mekkelilerin Müslümanlara kesin darbe vurmak istemesi.

hendek savaşının sonuçları

Bu Savaştan sonra Mekkeliler savunmaya Müslümanlar taarruza geçti.

3)-Medine çevresindeki birçok Arap kabilesi Müslüman oldu.