Bütün Peygamberler Ortak Bir Amaca Hizmet Etmiştir

Tarih boyunca Allah'u Teala pek çok peygamber göndermiştir. Bir rivayete göre Allah (cc) 124 bin peygamber göndermiştir.

Gönderilen bu peygamberleri farklı toplumlarda Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmişlerdir.

Bütün dinlerin ve bütün peygamberlerin tek bir ortak amacı vardır, hepsi aynı amaca hizmet etmişlerdir. Seçilen bütün peygamberler Tevhid inancına hizmet etmişlerdir. İnsanları Allah’a ibadet etmek ve insanlara doğru yolu göstermektir. Bütün peygamberler çeşitli kavimlere gönderilmiş, doğru yol gösterilerek Allah’a ibadet etmeleri anlatılmıştır. Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmekle yükümlüdürler.

Bütün peygamberlerin ortak noktasıdır Allah’a kulluk etmeleri, O’na ortak koşmamaları ve sadece ondan yardım istemeleri. Allah bir ve tektir O’ndan başka ilah yoktur. Peygamberler insanlara bunları aşılayarak yol göstermişlerdir. Doğruyu ve insanlığa dair bilgiler vermişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de geçen bütün dinlerde aynı konulara değinilmiş anlatılmıştır. Putlara veya başka şeylere tapmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Tüm dinlere baktığımızda aynı konuların yer aldığını görerek Allah’ın tek olduğunun kanıtıdır.