Bitkilerin Büyümesi İçin Neler Gereklidir?

Bitkilerin Büyümesi İçin Neler Gereklidir?Bitkilerin büyümesi için bazı şeylere ihtiyaçları vardır. Bunlar;

1)Belli sıcaklık 

2) Su (nem) 

3) Oksijen 

4) Işık

Sıcaklık : Canlı dokudaki hücresel olayların yapılması ve enzimlerin çalışmasını sağlar

Su : Tohum kabuğunun çatlaması ve yeni hücrelerde sitoplazmanın oluşmasını sağlar

Oksijen : Tohumun solunumla ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmesini sağlar

Işık: Bitkilerin, büyüme ve gelişmeleri için belli bir ışık gereklidir. Ancak bazı ilkel bitkiler ışık istemez. Fazla ve şiddetli ışığın çoğu zaman büyüme üzerinde durdurucu etki yaptığı da bilinen bir gerçektir. Fazla güneşli ortamlarda bitkilerin bodur oluşu bu sebeptendi