Alak suresinin ilk beş ayetinin meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2- O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3- Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4- O Rab ki kalemle [yazmayı] öğretti.
5- İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.