İbadet ve Ahlak Arasında Nasıl Bir İlişki Olduğu Hakkında Araştırma

islam dininin temel esasları üçtür. Bunlar inanç, ibadet ve ahlak. Bunların hiç biri tek başına olmaz. Biri diğerinin olmasını zorunlu kılar.

Mesela Allah'a iman O'na ibadet etmeyi gerekli kılar. Allah'a iman ve ibadet aynı zamanda Allah'ın emrettiği ahlaki kuralların gerekliliğini yerine getirmeyi zorunlu kılar. bunlardan birinin eksikliği aslında diğerinde de eksikliğin belirtisidir.

Allah'a iman eden bir mü'min Allah'ın tüm söz ve davranışlarını gördüğünü, bildiğini ve bunlardan haberdar olduğuna inanır. Bu da onu ahlaklı davranmaya yönlendirir.

Yine Allah'ın emreiği ibadetleri yerine getiren bir müslüman ahlaki davranışların da Allah'ın emri olduğunu bilir ve elinden geldiğince uymaya çalışır.