İlim Öğrenmeyi Teşvik Eden Ayet ve Hadisler

İlim Öğrenmeye teşvik eden ayet ve hadisler

İslam ilk emri "oku" olan İslam ilme pek büyük önem vermiştir. İlim öğrenmenin tüm müslümanlara farz olması islamın ilme verdiği önemin açık bir ifadesidir.Bu önemi ifade eden bir çok ayet vardır. Bunlar arasında ilim öğrenmeyi teşvik eden  bazı ayet ve hadisler şunlardır.

İlim Öğrenmeyi Teşvik Eden Ayetler

1-"...Ey Rabbim! ilmimi artır de." (Taha: 20/114)


2-"...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer: 39/9)


3-"...Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir..." (Mücadele: 58/11)


4-"...Kulları arasından yalnızca, anlama ve kavrama yeteneğine yani vahiy bilgisine sahip olanlar Allah'tan gereği biçimde korkarlar." (Fatır: 35/28)

İlim Öğrenmeyi Teşvik Eden Hadisler


1. Ebû Mûsâ el–Eş’arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir."

2- "Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir."(Buhârî, İlim 10,

3-"Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:

Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;

Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse." (Buhârî, İlim 15,