6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları

6. DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 6. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Kazanım ve Açıklamaları

6.1.1.  Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

  Kur’an’da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.

6.1.2.   Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

  Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir. 

6.1.3.   Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

6.1.4.   Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

 Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

6.1.5.   İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

  Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemine kısaca değinilir.

  Kültürümüzden Kur’an’a saygıyla ilgili örneklere yer verilir.

6.1.6.   Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

  Kazanım, Bakara ve A’râf surelerindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.

6.1.7.   Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

  Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere

öğrenci seviyesine göre yer verilir.

6.2. NAMAZ

Kazanım ve Açıklamaları

6.2.1.   İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

  Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.

6.2.2.   Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

  Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.

6.2.3.   Namazın kılınışına örnekler verir.

  Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır.

  Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir.

   Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca değinilir.

6.2.4.   Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.2.5.   Fil suresini okur, anlamını söyler.

 Fil suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Kazanım ve Açıklamaları

6.3.1.   İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.

  Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir.

  Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.

6.3.2.   Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

6.3.3.   Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

6.3.4.   Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.

6.3.5.   Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.3.6.   Tebbet suresini okur, anlamını söyler.

 Tebbet suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

6.4. HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Kazanım ve Açıklamaları

6.4.1.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.

  Hira günlerine,

  İlk nazil olan ayetlerin içeriğine,

  İlk Müslümanlar ve özelliklerine,

  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine,

  Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere,

  Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice  (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.

6.4.2.   Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

  Medine’den gelen heyetlerle yapılan görüşmelere,

  Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Hicret’teki rolüne yer verilir.

6.4.3.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.

  Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevine,

  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sosyal barış sağlama ve eğitim öğretim konusundaki faaliyetlerine,

  Müşriklerle ilişkiler kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine, Hudeybiye antlaşmasına ve Mekke’nin fethine,

  Diğer din mensupları ile ilişkiler konusunda Medine’deki Yahudilere, Necran Hıristiyanlarına,

İslam’a davet mektuplarına ve bazı bölgelere gönderilen elçilere,

  Veda Haccı ve Veda Hutbesine, bu kapsamda Hz. Peygamber’in ümmetine bıraktığı “iki emanet”e (farklı rivayetleriyle birlikte),

  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatına, vefatın sahabe üzerinde bıraktığı tesire yer verilir.

6.4.4.   Nasr suresini okur, anlamını söyler.

  Nasr suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kazanım ve Açıklamaları

6.5.1.   Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

  Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına,

  Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne,

  Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımızayer verilir. Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.

6.5.2.   Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.

  Cuma günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısına değinilir.