2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Teog Türkçe Dersi Çıkacak Konular ve Kazanımlar

 

A Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları  kavrama ve uygulama konusu ile alakalı kazanımlar:

1- 1. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki  farkları kavrar.)

2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini  kavrar.)

3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

(B) Cümleyle  ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama ile alakalı kazanımlar

4. kazanım (Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)

1. kazanım (Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.)


2. kazanım (Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.)