İslam’ın İnanç Esaslarının Temel Özellikleri Nelerdir

İslamın temel esasları denildiği zaman akla gelen hususlar imanın şartlarıdır.

İmanın şartları ise Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kader ve kazaya inanmaktır.

inanç esasları görüldüğü gibi gaybi yani gözümüz başta olmak üzere beş duyu organlarımız ile algılayamadığımız konulara imandır.

İnanç esaları gaybi konular olmakla beraber delillerini araştırıp varlıklarını kabul edebiliriz.

Bunula beraber İnanç Esaslarının diğer temel özellikleri şu şekildedir;

Dinde zorlama yoktur bu nedenle iman esasları kişinin hür iradesi ile tercih etmelidir.
İnanç esasları sabittir ve değişmez.
İnanç esasları bütündür, bölünmez.
İnanç esasları insan fıtratına uygundur.